Contoh Surat Contoh-contoh format surat

Kategori: Access

Access

Membuat Form Access Tampil Maximize dan Pop Up

Pada contoh latihan sebelumnya seperti cara membuat data base peminjaman buku perpustakaan, pada form tersebut dibuat untuk form utamanya ketika dibuka tampil layar penuh/maximize windows dan untuk form lain …


Advertisement